We wrześniu 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Amos Komeńskiego rozpoczęła wdrażanie międzynarodowego projektu LIRE („Interpretacja języka poprzez czytanie”) przy współudziale trzech uniwersytetów o międzynarodowej renomie ze Słowacji, Czech i Polski, szkół podstawowych z tychże krajów i profesjonalnego wydawnictwa edukacyjnego na Słowacji.

Projekt ma na celu połączenie ze sobą różnych metod nauczania, by móc wesprzeć nauczanie języka angielskiego i przekształcić czytanie w języku obcym w niesamowitą przygodę.

Badania dowodzą, że uczniowie, którzy dużo czytają, o wiele szybciej rozwijają swoje kompetencje czytelnicze, doskonalą swoje umiejętności pisania, wymowy i wypowiedzi oraz poszerzają swój zasób słownictwa.

 Co udało nam się zrobić do tej pory?

Pod koniec 2020 roku, szkoły partnerskie ze Słowacji, Czech i Polski przeprowadziły wśród swoich uczniów i nauczycieli ankietę, by móc ocenić poziom znajomości i umiejętności czytania w języku angielskim. Bazując na wynikach ankiet, uniwersytety ze Słowacji, Czech i Polski oraz wydawnictwo Raabe przygotowały projekt (format, strukturę i zakres tematyczny) pierwszego osiągnięcia projektowego (Cel 1) – LIRE zestawu materiałów dla nauczycieli. Praca nad pierwszą wersją przewodnika metodycznego dla nauczycieli trwa od stycznia 2021 roku i zostanie ona zaprezentowana pozostałym partnerom projektu podczas drugiego międzynarodowego spotkania w Słowacji.

Szczegółowe informacje dotyczące ankiet

  • Badanie zostało przeprowadzone wśród 97 uczniów i 5 nauczycieli w Szkole Podstawowej w Sered, 95 uczniów i 5 nauczycieli w Szkole Podstawowej w Tišnov oraz 47 uczniów i 5 nauczycieli w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 w Poznaniu.
  • Odpowiedzi nauczycieli wskazują, że mniej niż połowa z nich używała lektur w pracy z uczniami. Praca z książką w języku obcym jest niesamowitym sposobem na poprawienie słownictwa, wymowy oraz umiejętności czytelniczych uczniów oraz wzmacniania ich motywacji do uczenia się języka angielskiego.
  • Jeśli chodzi o książki, wybór przedstawia się następująco: młodsi uczniowie wolą opowieści o zwierzętach oraz opowieści przygodowe. Większość starszych uczniów wybrałaby najchętniej opowieści przygodowe, w dalszej kolejności opowieści o zwierzętach, opowieści miłosne, opowieści młodzieżowe oraz powieści kryminalne.

 Szczegółowe informacje o pierwszej wersji LIRE – zestawu materiałów dla nauczycieli

Zestaw będzie składał się z części teoretycznej i praktycznej:

Zakres tematów w części teoretycznej obejmie mniej więcej następujące zagadnienia:

  • Znaczenie czytania w TEFL (Co to jest czytanie w TEFL?)
  • Rozwój autonomii i krytycznego myślenia
  • Wprowadzenie czytania do programu nauczania i motywowanie
  • Metody, narzędzia oraz techniki wprowadzania czytania
  • Tworzenie planów lekcji opierających się na czytaniu

 Część praktyczna skupi się na pracy nad wybranymi lekturami (12 jak narazie) na poziomach A1 i A2 według poziomów CEFR. Różnorodne plany lekcji, ćwiczenia i gotowe karty pracy będą przygotowane dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów do pracy z uczniami. Znajdzie się wiele propozycji, by połączyć CLIL i rozwój krytycznego myślenia w czytaniu. Co więcej, nauczyciele znajdą również wiele ciekawych propozycji do aktywowania uczniów ze specjalnymi potrzebami.

 Dołączenie nowych partnerów do projektu

 Co dalej w projekcie?

W nadchodzącym czasie przygotowane zostanie Drugie Międzynarodowe Spotkanie Partnerów (M2), które odbędzie się we wrześniu w Bratysławie na Słowacji lub wirtualnie przez ZOOM, w zależności od sytuacji związanej z pandemią. Na spotkaniu partnerzy z uniwersytetów przedstawią pierwszą wersję stworzonego przewodnika dla nauczycieli – Zestaw narzędzi LIRE dla nauczycieli (Cel 1) oraz zostanie omówiony i przygotowany plan wprowadzenia projektu do szkół podstawowych.  Wówczas, partnerzy będą mogli przejść do rozpoczęcia drugiego celu – Praktycznych warsztatów LIRE dla instytucji kształcących nauczycieli (Cel 2). Jesienią 2021 roku szkoły partnerskie w każdym kraju będą testować i oceniać materiały metodyczne w praktyce. Na podstawie ich opinii i komentarzy stworzona zostanie ostateczna wersja pierwszego celu.

 Gdzie można nas znaleźć?

Więcej informacji o projekcie LIRE i o bieżących działaniach można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej i profilu na Facebooku.:

I jak Maya Angelou mówi: “Każda książka, która pomaga dziecku wyrobić sobie nawyk czytania, uczynić czytanie jedną z jego głębokich i ciągłych potrzeb, jest dla niego dobra“

(Zaczerpnięte: April 14, 2021, https://www.goodreads.com/quotes/35684-any-book-that-helps-a-child-to-form-a-habit)