LIRE ONLINE PLATFORM

LIRE PRAKTYCZNE WARSZTATY DYDAKTYCZNE

Program edukacyjny dla nauczycieli

KĄCIK RODZICÓW

Jak zachęcić dzieci do czytania książek.

DODATKOWE MATERIAŁY I ĆWICZENIA DLA UCZNIÓW:

Jeszcze więcej edukacyjnej zabawy z tekstem

Numer projektu: 2020-1-SK01-KA201-078332
Erasmus+ Edukacja szkolna akcja 2, partnerstwa strategiczne

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.