Cel projektu

Wysiłek partnerów projektu będzie skoncentrowany na stworzeniu kompleksowego zestawu narzędzi w oparciu o wszystkie trzy zaplanowane osiągnięcia projektu. Współpraca pomiędzy szkołami podstawowymi, pracownikami uczelni oraz wydawnictwem nie tylko przyczyni się do podniesienia jakości zrealizowanych celów, ale również zapewni, że nasze grupy docelowe otrzymają w pełni przetestowane materiały, ocenione pod kątem ich maksymalnej stosowalności, przydatności i możliwości ich dalszego wykorzystania.

EFEKTY PROJEKTU

Podczas 26-miesięcznej realizacji projektu, będziemy pracować nad następującym dorobkiem intelektualnym:

Zestaw narzędzi LIRE dla nauczycieli (O1)

Gotowe do wykorzystania materiały dydaktyczne dla nauczycieli języka angielskiego jako obcego zawierające informacje o tym, jak wdrożyć, zastosować i czerpać korzyści z techniki czytania ekstensywnego,
w celu rozwoju umiejętności językowych uczniów, umiejętności komunikacyjnych, krytycznego myślenia oraz kreatywności.

Praktyczne warsztaty LIRE dla instytucji kształcących nauczycieli (O2)

Program kształcenia dla nauczycieli skoncenrowany na dydaktycznym aspekcie wdrażania ekstensywnego czytania w klasie, sugerujący strategie kształcenia nauczycieli, a także skupiony na mierzeniu i ewaluacji umiejętności nabytych przez uczniów.

Platforma online LIRE (O3)

Otwarte zasoby edukacjne, które umożliwią interaktywną edukację online dla nauczycieli oraz instytucji zajmujących się kształceniem nauczycieli. Zasoby te zawierać będą również przydatne materiały informacyjne dla edukatorów i nauczycieli chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat czytania ekstensywnego. Opublikowane zostaną tam także dodatkowe ćwiczenia do wykorzystania w klasie wraz z instrukcjami metodycznymi jak je wdrożyć.

Celem przeszkolenia personelu zorganizujemy również jedno wspólne wydarzenie w Polsce.

Newsletter