Cíle projektu

Naším záměrem je vytvořit a vyvinout srozumitelný návod pro učitele, který bude zahrnovat všechny tři výstupy projektu. Spolupráce mezi základními školami, akademickou obcí a knižním nakladatelstvím zlepší kvalitu výsledných materiálů, a také zajistí, aby cílové skupiny získaly materiály, které byly dostatečně otestovány a upraveny podle požadavků subjektů tak, aby bylo dosaženo maximální využitelnosti v daném prostředí.

VÝSLEDKY PROJEKTU

Během 26 měsíců existence projektu LIRE, se budeme zaměřovat na následující intelektuální výstupy:

LIRE soubor materiálů pro učitele (O1)

Ucelená metodická příručka pro výuku EFL (English as a foreign language) pro učitele, která se zabývá problematikou, jak představit, aplikovat a těžit z přístupu výuky jazyka založeném na extenzivním čtení, tak, aby byly maximálně posíleny komunikační kompetence studentů, jejich schopnost kritického myšlení a kreativita.

LIRE praktické výukové workshopy pro instituce zabývající se vzděláváním učitelů (O2)

Tréninkový program pro učitele, který se více zaměřuje na didaktickou stránku využívání metody extenzivního čtení pro výuku jazyka ve třídě, navrhuje strategie pro školení učitelů pro implementaci ER (extenzivní čtení), podporuje měření, hodnocení výstupů a získaných kompetencí žáků.

LIRE online platforma (O3)

Otevřený vzdělávací server umožňující trénink učitelů a vzdělávajících institucí, který může probíhat interaktivně online. Umožňuje také sdílení užitečných materiálů pro výuku pro učitele a instituce zajímající se o výuku jazyků metodou ER. Další nápady a podněty pro aktivity v hodinách jsou publikovány v metodické příručce.

Uskuteční se také jeden tréninkový seminář pro zaměstnance v Polsku.

Newsletter