LIRE ONLINE PLATFORMA

LIRE PRAKTICKÉ VÝUKOVÉ WORKSHOPY

Vzdělávací program pro učitele

RODIČOVSKÝ KOUTEK

Rady a návrhy, jak zlepšit čtenářský zážitek vašich dětí

DALŠÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY

Více zábavy a učení s textem

Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA201-078332
Erasmus+ program, KA2, Strategická partnerství ve školství a vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus +.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.