LIRE ONLINE PLATFORMA

LIRE PRAKTICKÉ VÝUČBOVÉ WORKSHOPY

Vzdelávací program pre učiteľov

RODIČOVSKÝ KÚTIK

Rady a návrhy, ako vašim deťom zlepšiť zážitok z čítania

EXTRA AKTIVITY PRE ŽIAKOV

Viac zábavy pri učení sa s textom

Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA201-078332
Erasmus+ Program KA2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Tento projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus +.

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.