5. Newsletter

5. Newsletter

Od septembra 2020 Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v spolupráci s tromi univerzitami na Slovensku, v Čechách a Poľsku, so základnými školami v Čechách, Poľsku a s renomovaným vydavateľstvom na Slovensku odštartovali spoluprácu na medzinárodnom projekte...
4. Newsletter

4. Newsletter

Od septembra 2020 Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v spolupráci s tromi univerzitami s medzinárodnou reputáciou na Slovensku, v Čechách, Poľsku, so základnými školami v Čechách, Poľsku a s renomovaným vydavateľstvom na Slovensku odštartovali...
LIRE DISEMINAČNÁ KONFERENCIA

LIRE DISEMINAČNÁ KONFERENCIA

Výstupy projektu, hlavne metodickú príručku LIRE a praktické semináre LIRE pre poskytovateľov vzdelávania učiteľov predstavia partneri projektu na záverečnom multiplikačnom podujatí s názvom LIRE Diseminačná konferencia, ktorá sa bude konať 9. – 10. júna v Senci, v...
3. Newsletter

3. Newsletter

Od septembra 2020 Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v spolupráci s tromi univerzitami s medzinárodnou reputáciou na Slovensku, v Čechách, Poľsku, so základnými školami v Čechách, Poľsku a s renomovaným vydavateľstvom na Slovensku odštartovali spoluprácu na...
2. Newsletter

2. Newsletter

Od septembra 2020 Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v spolupráci s tromi univerzitami s medzinárodnou reputáciou na Slovensku, v Čechách, Poľsku, so základnými školami v Čechách, v Poľsku a s renomovaným vydavateľstvom na Slovensku odštartovali spoluprácu...
1. Newsletter

1. Newsletter

V súčasnosti sú cudzie jazyky súčasťou učebných osnov vo všetkých európskych krajinách (väčšine študentov je predstavený ich prvý cudzí jazyk medzi 6. – 9. rokom života). Skúsenosti a výsledky výskumov (1/0716/13 VEGA projekt) potvrdili, že slovenskí študenti majú...