Spolufinancované z
programu Európskej únie
Erasmus+
logo

Aktuality

3. Newsletter

3. Newsletter

Od septembra 2020 Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v spolupráci s tromi univerzitami s medzinárodnou reputáciou na Slovensku, v Čechách, Poľsku, so základnými školami v Čechách, Poľsku a s renomovaným vydavateľstvom na Slovensku odštartovali spoluprácu na...

2. Newsletter

2. Newsletter

Od septembra 2020 Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v spolupráci s tromi univerzitami s medzinárodnou reputáciou na Slovensku, v Čechách, Poľsku, so základnými školami v Čechách, v Poľsku a s renomovaným vydavateľstvom na Slovensku odštartovali spoluprácu...

1. Newsletter

1. Newsletter

V súčasnosti sú cudzie jazyky súčasťou učebných osnov vo všetkých európskych krajinách (väčšine študentov je predstavený ich prvý cudzí jazyk medzi 6. – 9. rokom života). Skúsenosti a výsledky výskumov (1/0716/13 VEGA projekt) potvrdili, že slovenskí študenti majú...