Výstupy projektu, hlavne metodickú príručku LIRE a praktické semináre LIRE pre poskytovateľov vzdelávania učiteľov predstavia partneri projektu na záverečnom multiplikačnom podujatí s názvom LIRE Diseminačná konferencia, ktorá sa bude konať 9. – 10. júna v Senci, v hoteli Senec. Záverečná konferencia bude súčasťou medzinárodnej konferencie Teacher Is Not Google 7. Michaela Sepešiová, Paweł Scheffler, Pavla Buchtová a Miloš Blahút predstavia projekt LIRE a prednesú prednášku Rozvoj čítania alebo ako pracovať s cudzojazyčnými textami nielen počas hodín anglického jazyka o prínosoch čítania na hodinách a mimo nich. Eva Skočíková a Anna Lallouet na svojom workshope Rozvoj čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku: ukážky práce so zjednodušenými čítankami predstavia prácu so zjednodušenými čítankami Granny Fixit a pirát Harry a egyptská hrobka. Srdečne pozývame všetkých učiteľov. Podrobnejší program nájdete tu.