We wrześniu 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Amos Komeńskiego rozpoczęła wdrażanie międzynarodowego projektu LIRE („Interpretacja języka poprzez czytanie”) przy współudziale trzech uniwersytetów o międzynarodowej renomie ze Słowacji, Czech i Polski, szkół podstawowych z tychże krajów i profesjonalnego wydawnictwa edukacyjnego na Słowacji.

Projekt ma na celu połączenie ze sobą różnych metod nauczania, by móc wesprzeć nauczanie języka angielskiego i przekształcić czytanie w języku obcym w niesamowitą przygodę.

Zestaw narzędzi dydaktycznych LIRE dla nauczycieli (O1)

Partnerzy uniwersyteccy zakonczyli pierwszą wersję części teoretycznej i praktycznej LIRE Toolkit for Teachers. Ten zestaw narzędzi dydaktycznych to gotowe do użycia materiały, które w nowoczesny i atrakcyjny sposób przybliżają literaturę i służą do nauczania języka obcego za pomocą tekstów literackich. Część teoretyczna przedstawia w trzech rozdziałach, podzielonych na kilka tematycznych podrozdziałów, zagadnienia związane ze znaczeniem czytania w TEFL, włączaniem czytania do programu nauczania, motywacją oraz wdrażaniem  programów czytanai ekstensywnego: ich celów, narzędzi i technik.

Ponadto, zostal przygotowany pierwszy szkic części praktycznej dla dwunastu uproszczonych książek (tzw. graded readers) na poziomie A1: W poszukiwaniu zaginionego przyjaciela, Marzenie Zofii, Babcia Fixit i Pirat, Pollyanna, Ania z Zielonego Wzgórza, PB3 i Klaun Coco oraz A2 poziom: Egghead, The Jungle Book, Treasury Island, Harry and the Egyptian Tomb, Harry and the Electrical Problem oraz Enjoy New York.  Część praktyczna składa się z planów lekcji, banku dodatkowych zadań oraz gotowych do użycia handoutów zaprojektowanych przez uniwersytety. Od września szkoły podstawowe uczestniczące w projekcie pilotują część praktyczną.

Na podstawie komentarzy do części teoretycznej przedstawionych przez nauczycieli szkół podstawowych oraz na odstawie wewnętrznej oceny części teoretycznej LIRE Toolkit for Teachers, partnerzy projektu uniwersyteckiego dokonują obecnie przeglądu rozdziałów teoretycznych. Uwzględniając cenne sugestie i komentarze sfinalizują część teoretyczną do grudnia 2021 roku.

Spotkanie międzynarodowe M2 w Bratysławie

Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w Bratysławie na Słowacji w dniach 9 i 10 września 2021 r. Obecni byli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu. Głównym celem było dokonanie przeglądu postępów prac nad LIRE Toolkit for Teachers (O1), zaplanowanie pilotażu części praktycznej oraz omówienie zawartości Praktycznego Warsztatu dla Organizatorów Szkolenia Nauczycieli (czyli produktu intelektualnego O2).

Uczestnicy omówili szczegóły wszystkich dotychczasowych działań. Po pierwsze, omówiono przeprowadzony pilotaż części teoretycznej O1, ocenianej przez szkoły podstawowe; po drugie, przedyskutowano aspekty praktyczne związane z wybranymi graded readers oraz przygotowaną pilotażową wersję Ani z Zielonego Wzgórza. Uznano, że szczegółowa struktura  materiałów będzie nieco inna w zależności od potrzeb każdego krajowego kontekstu edukacyjnego, co zapewni przestrzeń dla rozwoju autonomii nauczycieli. Uzgodniono, że po przeprowadzeniu pilotażu części praktycznej pozyskane zostaną opinie uczniów. W tym celu partnerzy uniwersyteccy przygotowali krótki i nieskomplikowany kwestionariusz dla uczniów.

Przedstawiono także produkt intelektualny O2, jego strukturę, format, profil potencjalnego użytkownika końcowego, cele, ocenę uczestników, materiały szkoleniowe, walidację O2, długość sesji. Partnerzy omówili wstępną treść Warsztatów praktycznych dla organizatorów szkoleń nauczycieli. Partnerzy zadecydowali, że O2 będzie dla początkujących nauczycieli i tych wszystkich nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie czytania (ekstensywnego i intensywnego) oraz którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty w nauczaniu języka angielskiego.

Pierwsza wersja Warsztatu Praktycznego LIRE dla organizatorów szkoleń nauczycieli

Trwają prace nad stworzeniem Warsztatów praktycznych LIRE dla organizatorów szkoleń nauczycieli. Warsztaty będą interaktywnym kursem online dotyczącym czytania ekstensywnego, pozwalającym na aktywne zaangażowanie uczestników i naukę poprzez doświdaczenie.

Treść warsztatów została podzielona na trzy główne komponenty. Pierwszy komponent, opracowywany przez zespół Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wprowadza podstawowe pojęcia: czytanie ekstensywne, jego zalety i ograniczenia oraz ogólne zalecenia tworzenia programów czytania ekstensywnego. W celu uzasadnienia przedstawionych treści zostaną wykorzystane dowody z badań. Druga część, którą dostarczą specjaliści od nauczania języków z Uniwersytetu Masaryka, obejmuje podstawowe elementy każdyego programu czytania ekstensywnego: dobór materiałów, stworzenie biblioteki klasowej, strategie czytania do zastosowania w klasie, monitorowanie i ocenianie. Trzeci moduł, zaprojektowany przez naukowców z Uniwersytetu w Preszowie, skupia się na połączeniu czytania ekstensywnego z rozwijaniem umiejętności językowych i podsystemów języka. W moduke znajdzie się również omówienie sposobów, za pomocą których czytanie ekstensywne może wspierać CLIL oraz na omówienie strategii czytania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Po każdej z części kursu pojawią się pytania, za pomocą których można sprawdzić opanowanie przerabianego materiału.

 The LIRE Toolkit dla Nauczycieli, pilotaż części praktycznej

Szkoła podstawowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Sered na Słowacji podzieliła się swoim doświadczeniem i wynikami z próbnego wdrożenia praktycznej części LIRE Toolkit dla Nauczycieli. W części pilotażowej wzięło udział 102, w tym 60 młodszych i 37 starszych oraz 5 nauczycieli.

Młodsi uczniowie (piątoklasiści) uczestniczyli w zajęciach w oparciu o  uproszczoną wersją książek: Anne of Green Gables, PB3 i Coco the Clown. Starsi uczniowie, szóstoklasiści czytali Harry and an Electrical Problem a ósmoklasiści Enjoy New YorkWiększość uczniów twierdzi, że praca z książkami była motywująca, ciekawa i pomysłowa w porównaniu z lekcjami języka angielskiego, które przebiegały w sposób dotychczasowy, w oparciu o podręcznik. Podoba im się możliwość samodzielnego czytania po cichu, jak również możliwość wyboru miejsca, gdzie mogą zagłębić się w lekturę. W rezultacie czytanie książki jest dla uczniów formą spędzania wolnego czasu, a możliwość wyboru miejsca dodatkowym czynnikiem motywującym.

Większość uczniów preferuje pracę zespołową, w grupach lub parach podczas wykonywania zadań na kartach pracy. Jeśli chodzi o rozwój umiejętności globalnych, uczniowie lubią dzielić się opinią na temat  głównych bohaterów, ogólnego sensu wypowiedzi pisemnej. Podoba się im również fakt, iż mogą wyrazić swoje odczucia. Ćwiczenia na zrozumienie tekstu pisanego nie sprawiały starszym uczniom większych problemów, wykonywali je w przewidzianym na zadanie czasie. Zdaniem nauczycieli konspekty lekcji są dobrze opracowane, a ćwiczenia stosowne do wieku uczniów.

We wrześniu 2021, nauczyciele z czeskiej Szkoły Podstawowej Smiškowa w Tišnow, rozpoczęli naukę języka angielskiego w oparciu o materiały (Toolkit for Teachers) przygotowane przez przedstawicieli Wydziału Edukacji z Universytetu Masaryk. W pilotażowym przedsięwzięciu łącznie wzięło udział 5 nauczycieli i 79 uczniów. Uczniowie czytali następujace książki w ich uproszczonej formie: Sophie’s Dream, Granny Fixit, In search of a missing friend, oraz Egghead.

Czytanie, jak i nowy sposób uczenia się jezyka angielskiego sprawiały uczniom przyjemność. Nie przeszkadzało im, że nie uczą się z podręczników. Nauczyciele poświęcali około 15 minut zajęć na Drop Everything And Read time (DEAR time), ciche czytanie. Przygotowywali też projekt utworzenia szkolnej biblioteki.

Z początkiem wrzesnia Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Poznaniu, w Polsce wdrożyła program pilotażowy obejmujący pracę z następującymi ksiażkami: Pollyanna, Harry and the Egyptian Tomb, The Jungle Book i Treasure Island.   W przedsięwzięciu uczestniczyło 51 uczniów oraz pięciu nauczycieli. Wszyscy uczniowie to siódmoklasiści z 5 grup, każda o różnym poziomie zaawansowania. Nauczyciele planowali lekcje opierając się na nastepujących książkach z serii graded readers: Pollyanna, Harry and the Egyptian Tomb, The Jungle Book oraz Treasure Island.

Wszscy nauczyciele są zadowoleni z pracy w oparciu o wybrane przez siebie  ksiązki.  Uczniom o niższym poziome zaawansowania podobał się to, że mogli dużo czytać i nauczyciele mają nadzieję, że uczniowie będą siegać po ksiażkę w języku angielskim nawet po zakończeniu projektu. Dla uczniów będących na wyższych poziomach zaawansowania, ksiązki stanowiły przyjemną i ciekawą formę rozwijania umiejetności czytania, jak i mówienia. Na tę chwilę nauczyciele nie otrzymali jeszcze zwrotu wszystkich kwestionariuszy, aby móc szczegółowo zanalizować lekcje prowadzone w oparciu o przygotowane materiały oraz nabyte przez uczniów umiejetności.

Konferencja na temat języków i LIRE

Przedstawiciele Uniwersytetu w  Prešov, z Wydziału Sztuki przedstawili project i jego dotychczasowe rezultaty podczas konferencji Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? która odbyła się w Trnava, 5-7 października 2021( https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2021/vyzvy-2021/vyzvy2021-program/).

W konferencji uczestniczyli nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele szkół podstawowych i średnich, szkół i ośrodków językowych, autorzy i wydawcy książek oraz inne osoby zaangażowane w edukację językową. Celem konferencji było nie tylko stworzenie płaszczyzny do wymiany pomysłów, doświadczenia, przykładów dobrych praktyk, ale także okazją do wyrażania istotnych uwag na temat obecnych wdrożeń w zakresie nauczania w języku ojczystym oraz nauczania języków obcych na Słowacji i za granicą. Zdaniem przedstawicieli IAA było to znakomite miejsce, aby przedstawić projekt.

Co w najblizszych planach?

Nadchodzący okres będzie obfitował w wiele wydarzeń:

  • koniec 11/2021 informacja zwrotna dotycząca pilotażowego wdrożenia części praktycznej LIRE Toolkit for Teachers (O1)
  • 12/2021 wdrożenie pierwszej wersji (O2)
  • od 12/2021 wdrożenie ostatniej wersji LIRE Toolkit for Teachers (O1)
  • od 01/2022 pilotaż O2 i szkolenie nauczycieli oraz studentów specjalności nauczycielskiej w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli oraz przez nauczycieli ze szkół partnerskich
  • 03/2022 wspólne spotkanie członków projektu w Poznaniu (Polska)

Zainteresowana/y postępami i informacjami z pierwszej ręki?

Więcej informacji o projekcie LIRE i bieżących wydarzeniach można znaleźć na naszej  oficjalnej stronie internetowej i na  Facebooku:

„There are many little ways to enlarge your child’s world. Love of books is the best of all“.

Jackie Kennedy

(Retrieved November 10, 2021, https://www.brainyquote.com/quotes/jackie_kennedy_127001)