Od září roku 2020 začala Základní škola Jana Amose Komenského v Seredi spolu se třemi univerzitami s mezinárodním renomé (ze Slovenska, Česka a Polska), se základními školami v Česku a Polsku a zároveň s renomovaným nakladatelstvím na Slovensku realizovat mezinárodní projekt LIRE (Language Interpretation through REading).

Cílem projektu je nakombinovat nejrůznější vyučovací metody, které posílí didaktickou výbavu učitelů, a pomoci tak změnit výuku cizích jazyků prostřednictvím extensivního čtení k prožívání senzačního dobrodružství.

• DISEMINAČNÍ KONFERENCE V SENCI

Partneři projektu představili výstupy projektu na diseminační konferenci LIRE (součást konference Učitel není Google), která se konala 9. – 10. června v Senci na Slovensku. Univerzitní partneři přednesli své přednášky 9. června a partneři ze základních škol zajistili workshop 10. června 2022.

Eva Skočíková a Anna Lallouet vedly workshopy zaměřené na práci s čítankami zjednodušené četby ve výuce anglického jazyka. Michaela Sepešiová, Anna Domińska (v z. Pawła Schefflera), Pavla Buchtová a Miloš Blahút představili projekt LIRE (včetně webových stránek projektu) a informovali o výhodách čtení ve třídě i mimo ni. Všichni učitelé byli srdečně vítáni.

SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V POZNANI

Partneři projektu naplánovali a zorganizovali Společné školení zaměstnanců, které se konalo v polské Poznani od 14. do 18. března 2022.

Tento týden výrazně přispěl k našemu profesnímu rozvoji. Ve třídách polské základní školy jsme mohli vidět různé metody výuky a přístupy ke vzájemným observacím učitelů. S novými trendy ve výuce jazyka jsme se seznámili i na workshopech, které zajistili univerzitní partneři. Dále jsme se podělili o zkušenosti z našich škol. Během posledního dne školení se kolegové z Česka a Slovenska zapojili do výuky na polské základní škole, aby žáci získali další zkušenosti.

ONLINE WEBINÁŘ

o projektu LIRE se konal 21. června 2022 v 17 hodin. Michaela Sepešiová představila význam extenzivního čtení v anglickém jazyce a uvedla praktické ukázky, jak pracovat se zjednodušenou četbou se žáky a studenty různých věkových skupin ve škole i doma.

DALŠÍ AKTIVITY

 

• Jedna z příležitostí propagovat projekt LIRE se uskutečnila 2. května 2022 v krajské knihovně v Kroměříži v České republice. Pavla Buchtová a Lucie Podroužková byly pozvány k besedě s učiteli místních škol. Jejich seminář s názvem Čtení v angličtině jako nástroj udržitelného vzdělávání byl zaměřený na programy a metody extenzivní četby a zahrnoval i koncepty, tipy a aktivity z Toolkit-u a platformy LIRE.

• Teoretická část příručky Toolkit LIRE O1 byla přeložena z angličtiny do slovenštiny, češtiny a polštiny.

• LIRE výstup O2: Pokračovali jsme s úpravami platformy O2, v dubnu jsme dokončili zprávu o testování platformy. Celkově byli učitelé s obsahem spokojení. Připomínky byly technického rázu. Praktické workshopy pro poskytovatele vzdělávání učitelů byly na základě připomínek upraveny a v srpnu byl obsah platformy finalizován. Partneři projektu ještě poskytnou finální zpětnou vazbu, která se bude týkat struktury, vzhledu a funkčnosti.

• Byla dokončena online platforma O3. Jedná se o zdroj materiálů, které lze využít jako doplněk k praktickým workshopům nebo jako samostatný interaktivní kurz. Platforma je vytvořena ve čtyřech jazykových verzích, ve slovenštině, češtině, polštině a angličtině. Tato platforma bude v příštím měsíci testována všemi projektovými partnery.

ZÁVĚREČNÝ VZHLED PLATFORMY LIRE

Byla dokončena platforma pro poskytovatele vzdělávání učitelů (O3) a nyní je připravena k hodnocení. Platforma umožňuje učitelům, aby se aktivně zapojili do zážitkového učení prostřednictvím extenzivního čtení.

Obsah webu LIRE je rozdělen do dvou hlavních částí.

1. O1 Teorie, učební plány, čítanky zjednodušené četby, další aktivity a přílohy k praktickému použití ve výuce

2. Platforma O3, která obsahuje tři bloky:

A. LIRE Praktické workshopy (O2)

Jednotlivé kapitoly vytvořily partnerské týmy:

– Univerzita Adama Mickiewicze představuje základní pojmy: extenzivní čtení, jeho výhody a limity, obecná doporučení pro tvorbu komplexních čtenářských programů

– Masarykova univerzita představuje základní prvky a organizaci programů extenzivního čtení: výběr četby, vytvoření třídní knihovničky a čtenářského koutku, čtenářské strategie, monitorování a hodnocení.

– Prešovská univerzita se zaměřuje na propojení extenzivního čtení s rozvojem jazykových dovedností a na způsoby, jak může extenzivní čtení podpořit CLIL a rozvoj čtenářských strategií u žáků se speciálním vzdělávacími potřebami.

B. RODIČOVSKÝ KOUTEK – Rodiče mohou svým dětem vytvořit pozitivní prostředí, aby se pro ně čtení stalo nezapomenutelným zážitkem. Tento blok obsahuje několik užitečných informací pro rodiče, jak své děti vést k četbě a lásce ke knihám.

C. DALŠÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY – blok obsahuje několik užitečných aktivit, které rozšiřují nabídku aktivit v učebních plánech pro čítanky zjednodušené četby

Doufáme, že výstupy projektu podpoří využití extenzivní četby mezi učiteli a poskytne praktický a uživatelsky přívětivý nástroj pro její smysluplné začlenění do výuky.

Kde nás můžete najít?

Více informací o projektu LIRE a o tom, co se právě děje, se dozvíte na naší oficiální webové stránce a na našem facebookovém profilu.