Od września 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Amosa Comeniusa w Sered we współpracy z trzema uczelniami na Słowacji, w Czechach i w Polsce, szkołami podstawowymi w Czechach, Polsce oraz znanym wydawnictwem na Słowacji nawiązała współpracę w ramach międzynarodowego projektu LIRE (Language Interpretation through Reading).

Celem projektu było wzmocnienie profilu zawodowego nauczyciela poprzez łączenie różnych aktywności oraz pomoc w przekształceniu nauczania języka obcego poprzez czytanie ekstensywne w ekscytującą przygodę dla uczniów.


• KONFERENCJA ROZPOWSZECHNIAJĄCA w SENEC

Partnerzy projektu zaprezentowali wyniki projektu na konferencji rozpowszechniającej LIRE (część konferencji Teacher to nie Google), która odbyła się w dniach 9-10 czerwca 2022 roku w Senec na Słowacji. Partnerzy uniwersyteccy wygłosili swoje wykłady 9 czerwca, a szkoły podstawowe przeprowadziły warsztaty 10 czerwca.

Eva Skočíková i Anna Lallouet poprowadziły warsztaty poświęcone pracy z uproszczonymi lekturami w nauczaniu języka angielskiego. Michaela Sepešiová, Anna Domińska (w zastępstwie Pawła Schefflera), Pavla Buchtová i Miloš Blahút przedstawili projekt LIRE i dostarczyli informacji o korzyściach płynących z czytania w klasie i poza nią. Wszyscy nauczyciele zostali serdecznie przyjęci. Zaprezentowaliśmy projekt uczestnikom konferencji, w tym stronę internetową projektu.

• WSPÓLNE SZKOLENIE UCZESTNIKÓW W POZNANIU

Partnerzy zaplanowali i zorganizowali Wspólne Szkolenie Uczestników, które odbyło się w Poznaniu w dniach 14-18 marca 2022 roku.

Ten tydzień bardzo przyczynił się do naszego rozwoju zawodowego. W polskiej szkole podstawowej mogliśmy zobaczyć różne metody nauczania i podejścia podczas obserwacji zajęć. Przyjrzeliśmy się również nowym trendom w nauczaniu podczas warsztatów prowadzonych przez partnerów uniwersyteckich. Ponadto dzieliliśmy się doświadczeniami z naszych szkół, a ostatniego dnia czescy i słowaccy koledzy uczyli polskie dzieci, aby zdobywać kolejne doświadczenia.

• INTERNETOWY WEBINAR

na temat projektu LIRE został przeprowadzony 21 czerwca 2022 r. o godz. 17:00. Michaela Sepešiová omówiła znaczenie czytania ekstensywnego w języku angielskim oraz przedstawiła praktyczne przykłady wykorzystania uproszczonych książek z uczniami i studentami z różnych grup wiekowych w szkole i w domu.

INNE DZIAŁANIA

• Jedna z okazji do promocji projektu wśród nauczycieli miała miejsce 2 maja 2022 r. w bibliotece regionalnej w Kromierzyżu w Czechach, gdzie Pavla Buchtová i Lucie Podroužková zostały zaproszone na spotkanie z nauczycielami miejscowej szkoły. Seminarium zatytułowane Czytanie w języku angielskim jako narzędzie zrównoważonej edukacji koncentrowało się na programach i metodach czytania ekstensywnego oraz przedstawiło koncepcje, wskazówki i materiały z zestawu narzędzi dydaktycznych i platformy internetowej LIRE.

• Część teoretyczna LIRE Toolkit O1 została przetłumaczona z języka angielskiego na słowacki, czeski i polski.

• Warsztaty LIRE dla nauczycieli i organizatorów szkoleń O2 – kontynuowaliśmy modyfikacje treści warsztatów a w kwietniu zakończyliśmy raport z testów tego komponentu. Ogólnie nauczyciele byli zadowoleni z treści, ich komentarze miały charakter techniczny. Warsztaty zostały zatem odpowiednio zmodyfikowane, dostosowane zgodnie z uwagami partnerów i sfinalizowane w sierpniu 2022 roku. Partnerzy projektu przekażą jeszcze ostateczną informację zwrotną dotyczącą ich struktury, wyglądu i funkcjonalności.

• Internetowa Platforma LIRE O3 została ukończona jako źródło materiałów, które można wykorzystać jako uzupełnienie warsztatów lub jako samodzielny interaktywny kurs. Została one wykonana w czterech wersjach językowych: słowackiej, czeskiej, polskiej i angielskiej. Platforma ta zostanie zweryfikowana i przetestowana przez wszystkich partnerów projektu w przyszłym miesiącu.

• WYGLĄD KOŃCOWY PLATFORMY LIRE

Internetowa Platforma LIRE O3 została ukończona i może zostać poddana ewaluacji. Pozwala ona nauczycielom aktywnie angażować się w doświadczalną naukę poprzez czytanie ekstensywne.

Oprócz standardowych funkcji zawartość portalu LIRE zawiera dwie główne części:


1. Teoria (O1),
scenariusze lekcji, uproszczone książki, inne aktywności i dodatki do praktycznego wykorzystania w klasie.


2. Platforma (O3)
– zawiera trzy bloki:

A. WARSZTATY LIRE (O2)

Zostały one wykonane przez trzy zespoły partnerskie:

– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przedstawia podstawowe pojęcia: czytanie ekstensywne, jego zalety, ograniczenia oraz ogólne zalecenia tworzenia kompleksowych programów czytelniczych.

– Uniwersytet Masaryka zajmował się podstawowymi elementami i organizacją ekstensywnego programu czytelniczego: doborem lektur, tworzeniem biblioteki klasowej, strategiami czytania, monitorowaniem i ewaluacją.

– Uniwersytet w Preszowie skoncentrował się na połączeniu czytania ekstensywnego z rozwojem sprawności i podsystemów językowych oraz na sposobach, poprzez które czytanie ekstensywne może wspierać CLIL. Opracował też strategie czytania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Po każdej części kursu jest krótki test,
dzięki któremu można sprawdzić opanowanie materiału.

B. KĄCIK RODZICÓW – Rodzice mogą stworzyć pozytywne środowisko dla dzieci, aby czytanie stało się dla nich niezapomnianą zabawą. Ten blok zawiera kilka przydatnych informacji dla rodziców o tym, jak wspierać dzieci w czytaniu w domu.

C. DODATKOWE ĆWICZENIA DLA UCZNIÓW– blok zawiera kilka przydatnych ćwiczeń dla uczniów w dodatku do książek wykorzystanych w projekcie.

Mamy nadzieję, że materiały powstałe w ramach projektu przyczynią się do upowszechnienia czytania ekstensywnego wśród nauczycieli i stworzą praktyczne i przyjazne dla użytkownika narzędzie do ich aktywnego wykorzystania.

Gdzie możesz nas znaleźć?

Więcej o projekcie LIRE oraz o tym, co się teraz dzieje, można dowiedzieć się na naszej oficjalnej stronie internetowej oraz na naszym profilu na Facebooku.