1. Newsletter

1. Newsletter

V súčasnosti sú cudzie jazyky súčasťou učebných osnov vo všetkých európskych krajinách (väčšine študentov je predstavený ich prvý cudzí jazyk medzi 6. – 9. rokom života). Skúsenosti a výsledky výskumov (1/0716/13 VEGA projekt) potvrdili, že slovenskí študenti majú...