5. Newsletter

5. Newsletter

Od září roku 2020 začala Základní škola Jana Amose Komenského v Seredi spolu se třemi univerzitami s mezinárodním renomé (ze Slovenska, Česka a Polska), se základními školami v Česku a Polsku a zároveň s renomovaným nakladatelstvím na Slovensku realizovat mezinárodní...
4. Newsletter

4. Newsletter

Od září roku 2020 začala Základní škola Jana Amose Komenského v Seredi spolu se třemi univerzitami s mezinárodním renomé (ze Slovenska, Česka a Polska), se základními školami v Česku a Polsku a zároveň s renomovaným nakladatelstvím na Slovensku realizovat mezinárodní...
3. Newsletter

3. Newsletter

Od září roku 2020 začala Základní škola Jana Amose Komenského v Seredi spolu se třemi univerzitami s mezinárodním renomé (ze Slovenska, Česka a Polska), se základními školami v Česku a Polsku a zároveň s renomovaným nakladatelstvím na Slovensku realizovat mezinárodní...
2. Newsletter

2. Newsletter

Od září roku 2020 začala Základní škola Jana Amose Komenského v Seredi spolu se třemi univerzitami s mezinárodním renomé (ze Slovenska, Česka a Polska), se základními školami v Česku a Polsku a zároveň s renomovaným nakladatelstvím na Slovensku realizovat mezinárodní...
1. Newsletter

1. Newsletter

V současnosti jsou cizí jazyky součástí učebních osnov ve všech evropských zemích (většina žáků se s prvním cizím jazykem setká mezi 6. – 9. rokem života). Zkušenosti a výsledky výzkumů (1/0716/13 VEGA projekt) potvrdily, že slovenští studenti mají relativně dobré...