5. Newsletter

5. Newsletter

Od września 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Amosa Comeniusa w Sered we współpracy z trzema uczelniami na Słowacji, w Czechach i w Polsce, szkołami podstawowymi w Czechach, Polsce oraz znanym wydawnictwem na Słowacji nawiązała współpracę w ramach międzynarodowego...
4. Newsletter

4. Newsletter

Od września 2020 r. szkoła podstawowa im. Jana Amosa Komenskiego w Sereď we współpracy z trzema uniwersytetami o międzynarodowej renomie na Słowacji, w Czechach i Polsce, szkołami podstawowymi w Czechach, Polsce oraz renomowanym wydawnictwem na Słowacji rozpoczęła...
3. Newsletter

3. Newsletter

We wrześniu 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Amos Komeńskiego rozpoczęła wdrażanie międzynarodowego projektu LIRE („Interpretacja języka poprzez czytanie”) przy współudziale trzech uniwersytetów o międzynarodowej renomie ze Słowacji, Czech i Polski, szkół...
2. Newsletter

2. Newsletter

We wrześniu 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Amos Komeńskiego rozpoczęła wdrażanie międzynarodowego projektu LIRE („Interpretacja języka poprzez czytanie”) przy współudziale trzech uniwersytetów o międzynarodowej renomie ze Słowacji, Czech i Polski, szkół...
1. Newsletter

1. Newsletter

Obecnie we wszystkich państwach europejskich języki obce są częścią podstawy programowej (większość uczniów zaczyna się uczyć pierwszego języka obcego pomiędzy szóstym a dziewiątym rokiem życia). Praktyka szkolna oraz wyniki badań (projekt 1/0716/13 VEGA)...