Projekt współfinansowany w
ramach programu Unii Europejskiej
Erasmus+
logo
3. Newsletter

3. Newsletter

We wrześniu 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Amos Komeńskiego rozpoczęła wdrażanie międzynarodowego projektu LIRE („Interpretacja języka poprzez czytanie”) przy współudziale trzech uniwersytetów o międzynarodowej renomie ze Słowacji, Czech i Polski, szkół...
2. Newsletter

2. Newsletter

We wrześniu 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Amos Komeńskiego rozpoczęła wdrażanie międzynarodowego projektu LIRE („Interpretacja języka poprzez czytanie”) przy współudziale trzech uniwersytetów o międzynarodowej renomie ze Słowacji, Czech i Polski, szkół...
1. Newsletter

1. Newsletter

Obecnie we wszystkich państwach europejskich języki obce są częścią podstawy programowej (większość uczniów zaczyna się uczyć pierwszego języka obcego pomiędzy szóstym a dziewiątym rokiem życia). Praktyka szkolna oraz wyniki badań (projekt 1/0716/13 VEGA)...